You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MES - Manufacturing Execution System - Üretim Yürütme Sistemi

Manufacturing Execution System – MES (Üretim Yürütme Sistemi) Üretim Yürütme Sistemi (MES), üretimde kullanılan her türlü metot ile aracın toplandığı, çevrim içi olarak entegre edilen bilgisayar destekli bir sistemdir.

MES dört temel işlevi yerine getirir:
 • Üretim Sahasından Anlık-Eş zamanlı veri toplar (örneğin makine duruşları).
 • Verileri düzenleyip merkezi bir veri tabanında saklar (ERP ile ileri geri entegre şekilde)
 • Planlama ve mühendislik büro gibi verilerin saklandığı diğer bilgi sistemlerinden kritik verileri de dâhil ederek tüm verilerin ağ üzerinden erişilir olmasını sağlar.
 • ERP’ den iş emirlerini alıp düzenleyerek üretim birimlerine aktarır. Aynı zamanda vakalara eş zamanlı detaylı planlama ile tepki vererek verimliliği ve kaliteyi artırır.

MES, üretim süreçlerini bilişim araçlarıyla takip ederek ham maddeden bitmiş ürüne kadar hareketi kontrol eder. İş emirleri ERP tarafından MES aracılığıyla ekipmana servis edilir ve sahadaki bilgi, operatör aracılığıyla değil tezgah ve ekipman üzerine entegre edilmiş araçlarla veya PLC yazılımlarıyla ERP sisteme ve Andon panellere iletilir. Bu sayede bilginin dağıtma ve toplanma süresi kısalmakta ve hatalar azalmaktadır.

MES kullanımının faydaları
 • İmalat dönüş süresini (Cycle) kısaltır.
 • Hazırlık / tedarik süresini azaltır.
 • Veri girişinde harcanan süreyi tamamen ortadan kaldırır veya azaltır.
 • Ürün kalitesini iyileştirir.
 • Vardiyalar arası dokümantasyon gereğini ortadan kaldırır veya azaltır.
 • Planlama sürecini iyileştirir
 • Fabrika çalışanlarının verimliliğini artırır.
 • Kayıp belge vakalarını engeller.
 • Üretimi tamamlanmak üzere bekleyen mamullerin sayısını azaltır..
 • Müşteri hizmetlerini geliştirir.