You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CRM - Customer Relationship Managament

CRM (Customer Relationship Management) Günümüzde CRM, müşteri ilişkileri yönetiminden çok daha fazlasını kapsayan bir kavram haline gelmiş ve işletmelerde üretim dışında yapılan birçok işi içermektedir. CRM programı, pazarlama, satış, satın alma, satış sonrası hizmetler, teklifler, müşteri memnuniyetini sağlama, yeni müşteri kazanma, müşteri ihtiyaçlarını belirleme gibi birçok iş ve departmanı içermektedir ve işletmedeki birçok süreç bu platform altında yönetilmektedir. CRM, tüm verileri tek bir platformda toplayarak işletmenin doğru ve güncel verilerle etkili bir şekilde yönetmesine ve stratejiler geliştirmesine olanak tanımaktadır ve rekabetçi avantaj elde etme yolunu açmaktadır. İşletmelerin temel varlık sebebi, müşterileridir ve büyüme yolunda mevcut müşterilere yeni müşteriler eklenmelidir. Birincil hedef, mevcut müşteri memnuniyetini sağlamanın yanı sıra yeni müşteriler kazanmaktır. Aynı zamanda, diğer firmalarla rekabet ederken, globalleşen dünyaya ayak uydurabilmek için piyasadaki verilerin anlık olarak doğru bir şekilde okunabilmesi için iş yazılımlarına olan ihtiyaç bugün ve gelecekte geçmiş yıllardan daha da artacaktır.