You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalıp Üretim ve Takip Programı

Kalıp Üretim Yönetimi ve Kalıp Talip Programı, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere kalıp üretimi yapan müşteriler için geliştirilmiş bir programdır. Üretim detaylarının yanı sıra iş akışının gerektirdiği tüm detayları içerir. Fiyat teklifi, mal yüklemesi, kalıp revizyonları gibi tüm bilgiler müşteriye verilen hizmet ile ilgili olarak takip edilir. Ürün ile ilgili teknik çizimler, dokümanlar vb. görseller programa yüklenebilir. Teklifler siparişe dönüştüğünde iş emirleri açılır ve üretim planlama ve üretim süreçleri devreye girer.

4 Ana Modül bulunmaktadır, bunlar;
  • Teklif Yönetimi Modülü
  • İş Emri Modülü
  • Kalıp Bilgileri Modülü
  • Servis Bakım Modülü
  • Satışı yapılmış kalıp ile ilgili tüm servis, bakım, revizyon ve onarım bilgilerini tutar, arşivler. Ayrıca her kalıbın periyodik bakım ve servis zamanlarını planlar ve uyarır.