You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ElsaTex ERP Kurumsal Kaynak Planlaması

Tekstil sektörüne yönelik LEO TEXTILE adlı ERP sistemimiz, müşteri beklentilerini karşılamak için projelendirilebilir ve işletme süreçlerinin tüm detaylarını kapsayacak özelliklere sahiptir. Bu nedenle tekstil sektörünün önde gelen firmaları tarafından tercih edilmektedir. ElsaTex adlı ürünümüz ise Endüstri 4.0 vizyonuyla geliştirilen bir yazılım olup, kendi üretimini, üretim süreçlerini, kapasitesini ve tedarik zincirini izleyen ve planlayabilen yeni nesil bir bakış açısını temsil etmektedir. ElsaTex, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, makineler arası iletişim ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerle desteklenerek üretim süreçlerini anlık takip etmeyi, esnekliği ve verimliliği artırmayı mümkün kılar. Güvenilir ve gerçek zamanlı bilgi ile sipariş akışı, üretim süreçleri, verimlilik, kalite ve kaynakların kullanımı en iyi şekilde takip edilerek sürekli gelişim işletme kültürünün bir parçası haline getirilir. Bu sayede ekipmanların en yüksek performansta çalışmasını sağlayacak verilerin izlenmesi ile kayıplar azalır, maliyetler düşer ve rekabetçilik düzeyi artar. ElsaTex, işletmenizin Endüstri 4.0 vizyonunu hayata geçirmenize yardımcı olarak size rekabet avantajı sağlar.